Myastra Chatbot CRO Çalışması

Dönüşüm oranını %80 arttırdık.

Myastra için LLM teknolojilerini kullanarak, dönüşüm oranlarını arttırmak amacı ile bir AI Chatbot geliştirdik.

Proje Hakkında

Myastra 360 derece astroloji platformu olmayı hedefleyen bir startup’tır. 

Neler Yaptık?

Myastra’nın ana sayfasındaki dönüşüm oranını arttırmak için LLM teknolojilerini kullanarak bir chatbot çalışması yaptık

Chatbot’un en doğru sonuçlarla çalışması için elimizdeki astroloji bilgilerini data setler haline getirerek parçalara böldük. Embeddings teknolojisini kullanarak, large text size dosyalarının sorunsuz çalışmasını sağladık.

Chatbot’u geliştirirken hedef kitlemizin potansiyel olarak ilgilenebileceği flow’lar oluşturduk. Her bir flow için, base promptlar geliştirdik. Few-Shot prompting teknikleri ile, en doğru çıktılara ulaştık.

Potansiyel müşterilerin datalarını toplamaya, onlara yardımcı olmaya ve anlık akıllı cevaplar verebilen AI Agent Maya’yı böyle geliştirdik.